Tiemme_azienda

Confidentialitate

Ricerca

Cauta

Privacy

Introducere
Politica de confidențialitate are scopul de a descrie modul de administrare a site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor/vizitatorilor care îl consultă. Este vorba despre o Notă de Informare adresată persoanelor care accesează site-ul menționat conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în cele ce urmează “Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal” sau, abreviat, “RGPD”).
Nota de Informare este emisă de către Tiemme Raccorderie S.p.A. exclusiv pentru site-ul menționat și nu face referire și la alte website-uri sau secțiuni/pagini/spații aflate în proprietatea unor terți eventual consultate de utilizator prin intermediul link-urilor aferente.
Utilizatorii/vizitatorii sunt invitați să citească cu atenție această Politică de Confidențialitate înainte de a furniza orice tip de informație cu caracter personal și/sau înainte de a completa orice formular electronic existent pe site.

Titularul, Responsabilii și Persoanele Autorizate cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Titularul procesării datelor cu caracter personal privind persoane identificate sau identificabile prelucrate ca urmare a consultării acestui site este Tiemme Raccorderie S.p.A. (denumit în cele ce urmează “TIEMME”), cu sediul social în Via Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS).
Prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi efectuată de către angajații TIEMME (autorizați în ceea ce privește prelucrarea datelor) sau de către terți cărora societatea le-a încredințat activități specifice subordonate sau conexe cu desfășurarea prelucrării sau cu furnizarea serviciilor oferite. În aceste situații, terții vor opera în calitate de Titulari autonomi, în calitate de co-Titulari sau în calitate de Responsabili externi cu prelucrarea datelor personale.

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate și cum sunt colectate
Datele cu caracter personal prelucrate (“Datele”) pot fi prelucrate în următoarele scopuri:
 • a) satisfacerea unei solicitări specifice venită din partea utilizatorului sau furnizarea serviciului solicitat (“Serviciul”);
 • b) realizarea din partea Societății a unor sondaje menite a îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor furnizate, în virtutea interesului legitim al Societății (“Satisfacția clienților”);
 • c) cu acordul prealabil al utilizatorului/vizitatorului, transmiterea de comunicări comerciale și/sau promoționale cu privire la produsele sau la serviciile Societății, precum și efectuarea de studii de piață (“Marketing”);
 • d) cu acordul prealabil al utilizatorului/vizitatorului, realizarea de analize privind comportamente, obiceiuri și tendințe de consum ale utilizatorului/vizitatorului, cu scopul de a îmbunătăți produsele și serviciile furnizate de Societate, precum și de a satisface exigențele specifice ale clienților (“Profilare”);
 • e) cu acordul prealabil al utilizatorului/vizitatorului, comunicarea Datelor către societăți conexe sau afiliate Societății, precum și către societăți partenere care activează în sectorul hidro-termo-sanitar, financiar, în domeniul asigurărilor și în telecomunicații, care le vor putea prelucra pentru a transmite comunicări comerciale și/sau promoționale privind produsele și serviciile furnizate de societățile sus menționate, precum și pentru a efectua studii de piață (“Marketing Terțe Părți”);
 • f) îmbunătățirea experienței utilizatorului pe site-urile Societății.

Datele vor putea fi prelucrate prin mijloace tradiționale pe hârtie, automatizate sau electronice, și, în special, prin poștă sau prin e-mail, prin telefon (ex. apeluri telefonice automatizate, SMS, MMS), fax și prin orice alt canal informatic (ex. website-uri, aplicații pentru telefoane mobile).

Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele rezultate din serviciul web nu vor fi comunicate sau divulgate către terți, cu excepția cazurilor în care este necesar să fie respectate obligațiile prevăzute de legi, regulamente sau norme comunitare.
Datele cu caracter personal furnizate în mod expres de către utilizatori/vizitatori vor fi comunicate către terți exclusiv în cazul în care comunicarea acestora este necesară în virtutea cererilor venite chiar din partea utilizatorilor/vizitatorilor, fără a aduce atingere prevederilor Notelor de Informare specifice fiecărui serviciu în parte.

Transferul datelor către alte state
În cadrul scopurilor indicate în prezenta Notă de Informare, datele cu caracter personal nu vor fi comunicate/transferate către persoane terțe stabilite în state din afara Uniunii Europene, fără a aduce atingere prevederilor privind utilizarea de Cookie-uri cu privire la care se face trimitere la secțiunea aferentă.

Păstrarea datelor cu caracter personal
Datele prelucrate pentru a furniza Serviciul și pentru Satisfacția Clienților vor fi păstrate de către TIEMME pe o perioadă considerată strict necesară pentru atingerea scopurilor respective.
Totuși, TIEMME va putea să păstreze în continuare aceste date pe o perioadă de timp mai mare, pentru a putea gestiona eventuale contestații legate de furnizarea Serviciului.
Datele prelucrate în scopuri de Marketing și de Profilare vor fi păstrate de către TIEMME din momentul în care utilizatorul și-a exprimat acordul până când acest acord va fi revocat. În cazul în care acordul este revocat, Datele nu vor mai putea fi prelucrate în scopurile menționate de Marketing și de Profilare dar ar putea fi păstrate în continuare pentru a gestiona eventuale contestații și/sau litigii. Perioada de păstrare a Datelor în scopuri de Marketing și de Profilare prevăzută de TIEMME este în conformitate cu normele locale precum și cu dispozițiile Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal.
Datele prelucrate pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului pe site-uri vor fi păstrate pe perioadele indicate în Politica de utilizare de Cookie-uri.

Drepturile utilizatorilor/vizitatorilor
Utilizatorii/vizitatorii vor putea în orice moment să își exercite drepturile indicate în cele ce urmează:
 1. accesul la datele cu caracter personal: obținerea de la Titular a confirmării privind existența sau inexistența Datelor cu caracter personal, chiar dacă nu sunt încă înregistrate și comunicarea acestora în formă inteligibilă, precum și accesul la Datele cu caracter personal (obținând o copie după acestea) și la informațiile aferente (printre care scopurile prelucrării, categoriile și originea Datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora aceste date au fost sau vor putea fi comunicate, perioada de păstrare (dacă este posibil), drepturile exercitabile);
 2. solicitarea de rectificare sau de ștergere a acestor date cu caracter personal sau limitarea prelucrărilor privind aceste date: prin “limitare” se înțelege marcarea datelor păstrate cu scopul de a le limita prelucrarea în viitor;
 3. refuzul prelucrării: refuzul prelucrării datelor cu caracter personal, din motive referitoare la o situație deosebită, pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru urmărirea unui interes legitim al Titularilor;
 4. portabilitatea datelor: în cazul prelucrării automatizate efectuată în baza acordului sau în virtutea unui contract, de a primi într-un format structurat, de uz comun și lizibil printr-un dispozitiv automat, datele care îi privesc;
 5. revocarea acordului cu privire la prelucrarea datelor în scopuri de marketing, direct sau indirect, studii de piață sau profilare: exercitarea acestui drept nu prejudiciază în niciun fel legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de revocare;
 6. formularea de reclamații conform art. 77 RGPD către autoritatea de supraveghere competentă în funcție de locul de reședință obișnuit, de locul de muncă sau de locul de încălcare a drepturilor; pentru Italia autoritatea competentă este Autoritatea privind protecția datelor cu caracter personal, ce poate fi contactată prin intermediul datelor de contact specificate pe site-ul http://www.garanteprivacy.it.

Utilizatorul/vizitatorul își va putea exercita drepturile sus enumerate adresându-se în scris societății Tiemme Raccorderie S.p.A, Via Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS), sau trimițând un e-mail la adresa privacy@tiemme.com

Comunicarea și furnizarea datelor cu caracter personal
Cu excepția prevederilor privind datele de navigare pentru care lipsa acceptului coincide cu imposibilitatea de a naviga pe site, utilizatorii/vizitatorii au libertatea de a alege dacă doresc să furnizeze date cu caracter personal iar lipsa consimțământului lor în acest sens va implica numai imposibilitatea de a obține serviciul solicitat.

Cookies

Cookie înseamnă un fişier text care se stochează pe discul fix al unui computer, numai pe bază de autorizaţie. Cookie-urile au rolul de a facilita analiza traficului pe web sau de a semnala atunci când un anumit site este vizitat şi permit aplicaţiilor web transmiterea de informaţii către fiecare vizitator în parte.

Cookie-urile utilizate pe site:
 • cookie-uri tehnice, adică de navigare sau de sesiune, strict necesare pentru funcţionarea site-ului sau pentru a permite utilizatorului să beneficieze de conţinuturile şi de serviciile socilitate de acestea (pentru plasarea acestui tip de cookie-uri nu este necesar acordul utilizatorului);
 • cookie-uri de funcţionalitate, care permit utilizatorului navigarea în funcţie de o serie de criterii selectate (limbă, produse selectate în vederea cumpărării), pentru a îmbunătăţi serviciile oferite utilizatorului (pentru plasarea acestui tip de cookie-uri nu este necesar acordul utilizatorului);
 • cookie-uri statistice, care permit o analiză a modului în care site-ul este utilizat de către vizitatori. Cu aceste cookie-uri nu se colectează nici informaţii cu privire la identitatea utilizatorului şi nici date personale ale acestuia. Informaţiile sunt prelucrate în formă compactă şi anonimă (pentru plasarea acestui tip de cookie-uri nu este necesar acordul utilizatorului - atunci când sunt utilizate direct de către administratorul site-ului, pentru a colecta informaţii, sub formă compactă, cu privire la numărul de vizitatori şi la modul în care aceştia vizitează site-ul respectiv);
 • cookie-uri ale unor terţi, adică ale unor site-uri sau servere web, altele decât site-ul Tiemme Raccorderie Spa, utilizate în scopuri proprii acestor terţi (pentru plasarea acestui tip de cookie-uri, ar putea fi necesar acordul vizitatorului);

Mai precis, cookie-urile existente pe site sunt:

Denumire Data expirarii Scop Tip Confidenţialitate / Dezactivare
PHPSESSID Sesiunea de navigare Permite recunoaşterea sesiunii de navigare a vizitatorului. Cookie tehnic -
cookieconsent_dismissed 1 an Permite înregistrarea dacă un utilizator a fost de acord sau nu cu utilizarea cookie-urilor. Cookie tehnic -
_ga, _gid, _dc_gtm 2 ani / 1 zi / 10 minute Permite o analiză a modului în care site-ul este utilizat de către vizitatori. Cookie statistic (Google Analytics / Google Tag Manager) Privacy
NID 6 luni Permite motorului Google să memoreze preferinţele vizitatorului pentru serviciile oferite. Cookie ale unor terţi (Google) Privacy
Mai jos găsiţi o serie de resurse cu explicaţii privind modul de administrare sau de dezactivare a cookie-urilor pentru cele mai frecvent utilizate browsere:

Actualizarea și modificarea Politicii de Confidențialitate
Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări de-a lungul timpului – inclusiv modificări referitoare eventual la intrarea în vigoare a unor noi legi în domeniu, la actualizarea sau la furnizarea de noi servicii sau la apariția unor inovații tehnologice – motiv pentru care utilizatorul/vizitatorul este invitat să consulte periodic această pagină.
Acest document a fost actualizat la data de 09/07/2018.
copyright © 2021 - all rights reserved