Tiemme_azienda

Προσωπικά δεδομένα

Ricerca

Γρήγορη αναζήτηση

Privacy

Eισαγωγή
Αυτή η Πολιτική απορρήτου αποσκοπεί στην περιγραφή του τρόπου διαχείρισης του ιστότοπου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών που τη διαβουλεύονται.Πρόκειται για μια πληροφορία που παρέχεται επίσης σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής “Γενικοί Κανονισμοί για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων” ή “RGPD”) σε όσους έχουν πρόσβαση στον προαναφερθέντα ιστότοπο.
Οι πληροφορίες παρέχονται από την Tiemme Raccorderie SpA αποκλειστικά για τον προαναφερθέντα ιστότοπο και όχι για άλλους ιστότοπους ή τμήματα/σελίδες/χώρους που ανήκουν σε τρίτα μέρη τα οποία συμβουλεύθηκαν οι χρήστες μέσω ειδικών συνδέσ
μων. Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν δώσουν οποιοδήποτε είδος προσωπικών πληροφοριών ή/και να συμπληρώσουν οποιαδήποτε ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα.

Ιδιοκτήτης, Διευθυντές και Εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία
Ο ιδιοκτήτης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μετά τη διαβούλευση του εν λόγω ιστότοπου είναι η Tiemme Raccorderie SpA(εφεξής “TIEMME”), με έδρα τη Via Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS).
Εκτός από τους υπαλλήλους της TIEMME, η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί επίσης να διεξάγεται από τρίτους στους οποίους η Εταιρεία έχει αναθέσει συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται ή είναι χρήσιμες για την εκτέλεση της επεξεργασίας ή την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.Σε μια τέτοια περίπτωση αυτά τα άτομα θα λειτουργήσουν ως Αυτόνομοι Ιδιοκτήτες, Συνιδιοκτήτες ή εξωτερικοί Υπεύθυνοι της επεξεργασίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς τα συλλέγουμε
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (“Δεδομένα”) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • a) εκτέλεση ενός συγκεκριμένου αιτήματος από το χρήστη ή παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας (“Υπηρεσία”).
 • b) επιτρέπουν στην Εταιρεία να διεξάγει έρευνες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω του νόμιμου συμφέροντος της Εταιρείας (“Ικανοποίηση Πελατών”).
 • c) με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους, να αποστέλλει εμπορικές και / ή διαφημιστικές ανακοινώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, καθώς και να διεξάγει έρευνα αγοράς (“Marketing”).
 • d) με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους, να αναλύσει τη συμπεριφορά, τις συνήθειες και τις τάσεις της κατανάλωσης, προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών (“Προφίλ”).
 • e) με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου μέρους, να κοινοποιήσει τα Δεδομένα στις εταιρείες που συνδέονται ή συνδέονται με την Εταιρεία, καθώς και στις συνεργαζόμενες εταιρείες που ανήκουν στους κλάδους υδραυλικών, χρηματοπιστωτικών, ασφαλιστικών και τηλεπικοινωνιών, οι οποίες μπορούν να τις επεξεργαστούν για την αποστολή εμπορικών και/ή διαφημιστικών υπηρεσιών των προαναφερόμενων εταιρειών, καθώς και διεξαγωγή έρευνας αγοράς (“Marketing τρίτων”).
 • f) να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών στους ιστότοπους της Εταιρείας.

Τα Δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρήση χαρτιού, αυτοματοποιημένων ή ηλεκτρονικών μεθόδων και, ειδικότερα, με απλό ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο (π.χ. αυτοματοποιημένες κλήσεις, SMS, MMS), φαξ και κάθε άλλο διαδικτυακό κανάλι (π.χ. ιστοσελίδες, app για κινητά).

Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων
Κανένα στοιχείο που προέρχεται από την υπηρεσία διαδικτύου δεν θα κοινοποιείται ή θα διαδίδεται σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς ή κοινοτικούς κανονισμούς.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ρητά από χρήστες/επισκέπτες θα κοινοποιηθούν σε τρίτους μόνο εάν η επικοινωνία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί με τα αιτήματα των ίδιων των χρηστών/επισκεπτών, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις ειδικές πληροφορίες των επιμέρους υπηρεσιών.

Μεταφορά δεδομένων σε Τρίτες Χώρες
Στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται/μεταβιβάζονται σε τρίτους εγκατεστημένους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη χρήση των Cookies σε σχέση με τα οποία γίνεται αναφορά στο σχετικό τμήμα.

Διατήρηση δεδομένων
Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για την παροχή της Υπηρεσίας και της Ικανοποίησης Πελατών θα διατηρηθούν από την TIEMME για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη αυτών των σκοπών.
Ωστόσο, η TIEMME μπορεί να εξακολουθήσει να τηρεί τέτοιου είδους καταγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι σε θέση να χειριστεί τυχόν διαφορές που σχετίζονται με την παροχή της Υπηρεσίας.
Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς Marketing και Προφίλ θα διατηρούνται από το TIEMME από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του έως ότου ανακληθεί αυτή η συγκατάθεση.Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, τα Δεδομένα δεν μπορούν πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους προαναφερθέντες σκοπούς Marketing και Καταλογογράφησης αλλά θα μπορούσαν ακόμη να αποθηκευτούν για τη διαχείριση οποιωνδήποτε διαφορών ή/και καταγγελιών.Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων για σκοπούς Marketing και Καταλογογράφησης που προβλέπονται από την TIEMME είναι σύμφωνος με τους τοπικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών στους ιστότοπους θα διατηρούνται για τις περιόδους που αναφέρονται στην Πολιτική cookie.

Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους
Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
 1. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα: να αποκτήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί και η επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή, καθώς και πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα (λήψη αντιγράφου) και σχετικές πληροφορίες τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες και την προέλευση των Προσωπικών Δεδομένων, τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή μπορούν να κοινοποιηθούν, την περίοδο διατήρησης (εφόσον είναι δυνατόν), τα δικαιώματα που ασκούνται·
 2. αίτηση για διόρθωση ή ακύρωση των ίδιων ή περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά: ως “περιορισμός” ορίζεται η σήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον·
 3. να αντιταχθεί στην επεξεργασία: να αντιταχθεί για λόγους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την επιδίωξη θεμιτού συμφέροντος των Ιδιοκτητών επεξεργασίας δεδομένων·
 4. φορητότητα δεδομένων: στην περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει συναίνεσης ή εκτέλεσης σύμβασης, να λαμβάνει δεδομένα που τα αφορούν σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιούνται ευρέως και μπορούν να διαβαστούν από αυτόματη συσκευή·
 5. την ανάκληση της συναίνεσης για μεταποίηση για άμεση και έμμεση εμπορία, την έρευνα αγοράς και τη δημιουργία προφίλ: η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν προδικάζει με κανένα τρόπο τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση·
 6. να προτείνει αξίωση σύμφωνα με το άρθρο. 77 RGPD στην αρμόδια εποπτική αρχή βάσει της συνήθους διαμονής, του τόπου εργασίας ή του τόπου παραβίασης δικαιωμάτων · για την Ιταλία, ο εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αρμόδιος, τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στην ιστοσελίδαhttp://www.garanteprivacy.it.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα γραπτώς στηνTiemme Raccorderie SpA οδός Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουprivacy@tiemme.com

Επικοινωνία και παροχή δεδομένων
Εκτός από τα όσα ορίζονται για δεδομένα πλοήγησης, των οποίων η αναπάντητη συνεισφορά συμπίπτει με τη μη πλοήγηση του ιστότοπου, οι χρήστες/επισκέπτες είναι ελεύθεροι να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και η παράλειψή τους παρέχει μόνο την αδυναμία να αποκτήσουν την αιτούμενη υπηρεσία.

Cookies

Ένα cookie είναι ένα στοιχείο κειμένου που εισάγεται στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή μόνο έπειτα από άδεια . Τα cookies έχουν σκοπό να απλοποιήσουν την ανάλυση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο ή να υποδείξουν πότε έγινε επίσκεψη σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και επιτρέπουν στις εφαρμογές web να στέλνουν πληροφορίες σε μεμονωμένους χρήστες.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα:
 • Τεχνικά cookies, δηλαδή πλοήγησης ή συνεδρίας που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να επιτρέψουν στους χρήστες να επωφεληθούν από το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που ζητούν (για την απελευθέρωση αυτού του είδους cookies δεν χρειάζεται τη συγκατάθεσή του χρήστη);
 • Λειτουργικά cookies που επιτρέπουν στον χρήστη την περιήγηση σε σχέση με έναν αριθμό επιλεγμένων κριτηρίων (γλώσσα, τα προϊόντα που έχουν επιλεγεί για αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η υπηρεσία που παρέχεται στον ίδιο τον χρήστη (για την απελευθέρωση αυτού του είδους τα cookies δεν χρειάζεται η συγκατάθεση του χρήστη);
 • Στατιστικά cookies που βοηθούν τη κατανόηση για το πώς η περιοχή χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες για την ταυτότητα του χρήστη, ούτε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Οι πληροφορίες επεξεργάζονται σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή.(για την απελευθέρωση αυτού του είδους των cookies δεν χρειάζεται η άδεια του χρήστη - Χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας για να συλλέγουν πληροφορίες, στο σύνολό τους, για τον αριθμό των χρηστών και για τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται την ιστοσελίδα);
 • Cookies τρίτων, δηλαδή από ιστοσελίδες ή διακομιστές Web, εκτός από αυτή της TIEMME Raccorderie Spa, που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του εν λόγω τρίτου (για την απελευθέρωση αυτού του είδους των cookies μπορεί να χρειαστεί η άδεια του χρήστη);

In detail, the cookies on the site are:

Όνομα Χρόνος λήξης Στόχος Τύπος Απόρρητο/ Απενεργοποίηση
PHPSESSID Περιήγηση πλοήγησης Επιτρέπει την αναγνώριση της περιόδου περιήγησης του χρήστη Τεχνικό cookie -
cookieconsent_dismissed 1 χρόνος Επιτρέπει την καταγραφή εάν ένας χρήστης έχει συμφωνήσει ή όχι με τη χρήση cookies. Τεχνικό cookie -
_ga, _gid, _dc_gtm 2 χρόνια / 1 ημέρα / 10 λεπτά Επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από τη πλευρά του χρήστη Στατιστικό cookie (Google Analytics / Google Tag Manager) Privacy
NID 6 μήνες Επιτρέπει στην Google να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις του χρήστη για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Cookie τρίτων (Google) Privacy
Στη συνέχεια μια σειρά πηγών που εξηγούν πως γίνεται η διαχείριση ή η απενεργοποίηση των cookies για τους πιο διαδεδομένους περιηγητές του διαδικτύου:

Ενημέρωση και τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να υποστεί αλλαγές με την πάροδο του χρόνου - που σχετίζονται επίσης με την πιθανή έναρξη ισχύος νέων κανονισμών του κλάδου, την ενημέρωση ή την παροχή νέων υπηρεσιών ή τεχνολογικών καινοτομιών - για τις οποίες ο χρήστης / επισκέπτης καλείται να συμβουλεύεται αυτή τη σελίδα περιοδικά.
Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε στις 09/07/2018.
copyright © 2021 - all rights reserved