Tiemme_azienda

CLIMAV 6000, система „БЕЗ ГРАНИЦИ“

Ricerca

Бързо търсене

CLIMAV 6000, система „БЕЗ ГРАНИЦИ“

Всяка къща се различава от другите и следователно, нейната система за отопление/охлаждане е уникална.CLIMAV 6000 е модулна система, която може да се приспособи към най-различни системни решения:от най-простите до най-усъвършенстваните, от малки жилищни сгради до сгради за висшия икономически сектор.

copyright © 2021 - all rights reserved