Tiemme_azienda

Правила за поверителност

Ricerca

Бързо търсене

Privacy

Предисловие
Настоящата политика за защита и обработване на личните данни има за цел да разясни условията за управление на сайта, като се позовава на обработването на личните данни на потребителите/посетителите, които имат достъп до него. Става дума за информация, която е налична и по член 13 на Регламент (ЕС) 2016/679 (посочен по-долу като „Общ регламент относно защитата на данните “ или „ОРЗД“) за тези, които влизат в посочения по-горе сайт.
Информацията е предоставена от Tiemme Raccorderie АД единствено за посочения по-горе сайт, но не и за други уебсайтове или секции/страници/пространства, администрирани от трети страни, които евентуално са били посетени от потребителя чрез предоставените за целта линкове.
Приканват се потребителите/посетителите да прочетат внимателно настоящата политика за защита и обработване на личните данни преди да предоставят какъвто и да е вид лична информация и/или да попълнят който и да е електронен модел, наличен на същия сайт.

Администратор, обработващ лични данни и упълномощени лица
Администраторът на обработването на личните данни, отнасящи се за идентифицирани или разпознаваеми лица, обработени след посещение на този сайт, е Tiemme Raccorderie АД (от тук нататък „TIEMME“), със седалище на ул. Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS), Италия.
Освен от служителите на TIEMME (упълномощени за обработването на личните данни ), обработването на личните данни може да се извършва и от трети лица, на които Дружеството е възложило специфични дейности, свързани или способствуващи за извършването на обработването или на разпределянето на предлаганите услуги. В такъв случай същите тези лица ще действат в ролята на автономни администратори, на съдружник-администратори или на външни администратори на обработването на личните данни.

Кои лични данни обработваме и как ги усвояваме
Усвоените лични данни („данни“) могат да бъдат обработени със следните цели:
 • а) да бъде изпълнена специфична молба на потребителя или да бъде предоставена изискана услуга („услуга“);
 • б) да бъде разрешено на Дружеството да провежда запитвания с цел подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, по силата на законните интереси на Дружеството („удовлетвореност на клиента“);
 • в) с предварителното съгласие на субекта на данните, да бъдат изпращани съобщения с търговска и/или рекламна цел на продукти и услуги на Дружеството, както и да се извършват проучвания на пазара („маркетинг“);
 • г) с предварителното съгласие на субекта на данните, да се анализират поведение, навици и потребителски склонности, с цел подобряване на продукти и услуги, предоставени от Дружеството, както и да бъдат удовлетворени специфичните изисквания на клиентелата („профилиране“);
 • д) с предварителното съгласие на субекта на данните, да бъдат съобщени данните на дружества, свързани или присъединени към Дружеството, както и на негови партньорски дружества, принадлежащи към ВиК, финансовия, застрахователния и телекомуникационния сектор, които ще могат да ги обработват, за да изпращат съобщения с търговска и/или рекламна цел на продукти и услуги на по-горе споменатото Дружество, както и да извършват проучвания на пазара („маркетинг на трети лица“);
 • е) да подобряват опита на потребителя на уебсайтовете на Дружеството.

Данните могат да бъдат обработени в хартиен вариант, по автоматизирани или електронни начини и, най-вече, чрез обикновена или електронна поща, по телефона (например чрез автоматизирани обаждания, SMS, MMS), факс и какъвто и да е друг ИТ канал (например уебсайтове, мобилни приложения).

Получатели на личните данни
Няма да бъдат разгласявани или разпространявани никакви данни, произтичащи от уеб услугата, на трети лица, с изключение на изпълнението на задължения, предвидени в законите, регламентите или в законодателството на Общността.
Личните данни, които са предоставени изрично от потребителите /посетителите ще бъдат съобщавани на трети лица единствено в случай, че информацията е необходима, за да бъдат съобразени изисквания на същите потребители/посетители, без да бъде засегнато това, което е предвидено в конкретната информация на отделните услуги.

Предаване на личните данни на трети държави
В рамките на целите на настоящата информация, личните данни няма да бъдат съобщавани /предавани на трети лица установили се в държави, които не са част от Европейската общност, без евентуално да засяга използването на „бисквитки“ , по отношение на които се препраща към съответния раздел.

Съхраняване на личните данни
Данните, обработени за предоставяне на услугата и за удовлетвореността на клиента ще бъдат съхранявани от TIEMME за период, считан строго необходим за постигане на целите.
Все пак, TIEMME ще може да продължава да съхранява тези данни за по-дълъг период, с цел справяне с възможни възражения, свързани с предоставянето на услугата.
Данните, обработени с цел маркетинг и профилиране ще бъдат съхранявани от TIEMME от момента, в който субектът на данните е дал собственото си съгласие, докато това съгласие не бъде оттеглено. В случай, че бъде оттеглено съгласието, данните няма да бъдат обработвани повече с назованите цели на маркетинг и профилиране, но биха могли да останат съхранени с цел справяне с възможни възражения и/или спорове. Периодът на съхраняване на данните с цел маркетинг и профилиране, предвидено от TIEMME отговаря на местното законодателство, както и на мерките, предприети от Органа за защита на личните данни.
Данните, обработени за подобряване на опита на потребителя на уебсайтовете ще бъдат съхранени за периоди, посочени в политиката за „бисквитки“.

Права на субекта на данните
Потребителите/посетителите ще могат във всеки момент да прилагат правата посочени по-долу:
 1. достъп до личните данни: да получават от администратора на личните данни потвърждение за наличието или не на лични данни, дори, ако те все още не са регистрирани, и тяхното предоставяне в разбираема форма, както и достъп до личните данни (получавайки копие) и до отнасящата се до тях информация (която съдържа и целите на обработването на личните данни, категориите и произхода на личните данни, категориите на получателите, на които са или ще бъдат съобщени, периода на съхраняване (когато е възможно), приложимите права;
 2. изискване за поправка или изтриване на същите или ограничаване на обработването на личните данни, отнасящо се за тях: с „ограничаване“ се има предвид маркиране на съхраняваните личните данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
 3. право на възражение: възражение срещу обработването на личните данни за изпълнението на задача от обществен интерес на основания, свързани с конкретна ситуация или за целите на законен интерес на администратора;
 4. преносимост на данните: в случай на автоматизирано обработване на личните данни, извършено след дадено съгласие или в изпълнение на договор, субектът на личните данни има право да получи в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните данни, които го засягат;
 5. оттегляне на съгласието за обработването на личните данни с цел маркетинг, както пряк така и косвен, проучвания на пазара и профилиране: прилагането на това право не е по никакъв начин в ущърб на законосъобразността на предишните обработвания преди оттеглянето;
 6. подаване на жалба по чл. 77 на ОРЗД до компетентния надзорен орган на обичайното местопребиваване, място на работа или място на нарушението; за Италия компетентният орган е „Garante per la protezione dei dati personali“, достъпен чрез данните за контакт, изписани на сайта http://www.garanteprivacy.it.

Субектът на личните данни може да приложи своите права, изброени по-горе, като се обърне писмено към Tiemme Raccorderie S.p.A via Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS) или на имейл адреса privacy@tiemme.com

Съобщаване и предоставяне на личните данни
С изключение на навигационните данни, чиято липса отговаря на липсата на навигация на уебсайта, потребителите/посетителите са свободни да предоставят своите лични данни, докато липсата на предоставяне на лични данни може единствено да попречи за получаването на изисканата услуга.

Cookies

Бисквитките са част от текст, който се запазва на твърдия диск на компютъра само след одобрение. Бисквитките са предназначени за оптимизиране на анализа на уеб трафик или сигнализация, когато определен сайт се посещава и те позволяват на уеб приложения да изпращат информация на индивидуалните потребители.

Бисквитките ползвани на този сайт са:
 • технически бисквитки, т.е. сесия на сърфиране и строго необходимо за оперативността на сайта или да се позволи на потребителите да се насладят на съдържание и услуги от тези изисквания (за да се освободят този вид бисквитки не се нуждаят от вашето разрешение);
 • функционални бисквитки, които позволяват на потребителя да разглежда функцията на редица избрани критерии (език, продукти подбрани за покупка), за да се подобри качеството на услугите, дадено на същото (да освободят този вид бисквитки не се нуждаят от вашето разрешение);
 • статистически бисквитки, за да ни помогнат да разберем как сайтът се използва от потребителите. Тези бисквитки не събират информация за потребителя, нито някаква лична информация. Информацията се обработва в обобщена и анонимна форма (за да се освободи този вид бисквитки не се нуждаят от вашето разрешение, защото информацията се използва директно от оператора на страницата за събиране на данни, сумарно броят на потребителите и как те посещават самия сайт);
 • бисквитки на трета страна, т.е. бисквитки от сайтове, различни от уеб сървъра TIEMME Raccorderie SpA, използват за свои цели от тази трета страна (за да се освободи този вид бисквитки може да има нужда от вашето разрешение);

В детайл, бисквитките на тази страница са:

Име Време на изтичане Предназначение Вид Сигурност/Деактивиране
PHPSESSID Navigation Session Позволяват разпознаването на сесията на посетителя. Техническа бисквитка -
cookieconsent_dismissed 1 годинаа Той позволява да се записва, ако потребителят се съгласи или не с използването на „бисквитки“. Техническа бисквитка -
_ga, _gid, _dc_gtm 2 години / 1 ден / 10 минути Позволява анализирането на употребата на страницата от посетителите. Статистическа (Google Analytics / Google Tag Manager) Privacy
NID 6 месеца Позволява на Google да запазва предпочитанията на посетителя към предлаганите услуги. Бисквитки на трета страна (Google) Privacy
Следва серия от ресурси, които обясняват как да управлявате или да забраните бисквитките за най-популярните браузъри:

Обновяване и промяна на политиката за защита и обработване на личните данни
Настоящата политика за защита и обработване на личните данни може да претърпи промяна с течение на времето – също свързана с възможността за влизане в сила на ново законодателство по сектори, с обновяването или предоставянето на нови услуги, т.е. чрез намесата на технологични иновации – поради което се приканва потребителят/посетителят периодично да посещава тази страница.
Настоящият документ е обновен на 09/07/2018.
copyright © 2021 - all rights reserved