Tiemme_azienda

Правна информация

Ricerca

Бързо търсене

Правна информация

Интелектуална собственост
Съдържанието на www.tiemme.com, отнасящо се до, например, снимките, оформленията, изображенията, видео клиповете, чертежите, логото и всички други материали във всеки един формат, заредено на сайта www.tiemme.com, включително цветовете, всички уеб страници, оформлението и дизайна на уебсайта, е защитено от авторското право и другите права на интелектуална собственост на Tiemme S.p.A. и другите притежатели на такива права. Възпроизвеждането по какъвто и да е начин, напълно или частично, е строго забранено, освен ако такова възпроизвеждане не е писмено изрично разрешено. Tiemme S.p.A. има изключителното право да забранява или разрешава възпроизвеждането, изцяло или частично, на съдържанието на този интернет сайт. Чрез използването на интернет сайтове Вие се съгласявате да спазвате авторското право на авторите на оформлението, предлагани на www.tiemme.com.

Търговски марки
Всички търговски марки, идентифициращи продуктите, продавани на www.tiemme.com, са регистрирани търговски марки на притежателите им и се използват в уебсайтовете с единствената цел да се идентифицират, опишат и рекламират продуктите за продажба. Бихме искали да Ви информираме, че незаконната употреба на търговски марки е забранена и може да има правни последици.

Връзки от www.tiemme.com към други уебсайтове
Уебсайтът на Tiemme S.p.A. може да предоставя хипервръзки към други уебсайтове. Поради характера на използваната технология, ние не можем да носим отговорност за съдържанието на другите уебсайтове, към които предлагаме връзки. Моля да обърнете специално внимание при отваряне на връзки към уебсайта www.tiemme.com, които водят към други сайтове. Моля, прочетете внимателно общите условия на декларацията за поверителност.

Връзки към www.tiemme.com
Нашата политика е да разрешаваме поставяне на връзки към наши сайтове. Запазваме си правото да възразяваме срещу поставянето на връзки към наши уебсайтове и правото да изискваме отстраняването им.

Управление на съдържанието на сайта
Компанията Tiemme S.p.A. е взела всички необходими предпазни мерки, за да гарантира на потребителите си, че съдържанието на интернет сайтовете й е точно и не съдържа неправилна или неактуализирана информация. Независимо от това, тя не може да носи отговорност пред потребителите за точността и пълнотата на публикуваното съдържание, с изключение на отговорността за повреди, причинени умишлено или поради груба небрежност, или по друга причина, предвидена от закона. Въпреки че това е в наш интерес, поради спецификата на интернет мрежата, Tiemme S.p.A. не може да гарантира на потребителите си, че уебсайтът ще работи постоянно, без прекъсвания, грешки или неизправности, произтичащи от интернет връзките. При проблеми, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Tiemme Raccorderie Spa
Via Cavallera, 6/A (loc. Barco)
25045 Castegnato (BS) – Italia

Ragione sociale : TIEMME RACCORDERIE SPA
Part.IVA e C.F. : 02852520176
Registro imprese: 02852520176
Rea: BS-298978
Cap. Sociale: € 5.200.000 i.v.
copyright © 2021 - all rights reserved