Tiemme_azienda

Повече от качество

Ricerca

Бързо търсене

Повече от качество

За Tiemme „качество“ означава качествени продукти и процеси, съчетани с опазване на околната среда.Всичко това са предпоставки, които позволиха на компанията да сертифицира своите продуктите и системи.

Любовта на Tiemme към собствените й продукти винаги е означавала опазване на околната среда, както на хората, така и на дивата природа.

Така Tiemme се е превърнала в пример за екологично-опазваща промишленост и е допринесла за превръщането на производството на месингови компоненти в затворен производствен цикъл.
В действителност, за целия производствен процес - от първите фази на обработка до крайния продукт - Tiemme е разработила система за събиране и повторно използване на производствените отпадъци, обработка на отпадъчните води и на суровините, които се съдържат в тях, както и на топлината, генерирана по време на някои от фазите.
Една характерна екологична черта, проявяваща се в целия производствен цикъл, който ограничава потреблението на природни ресурси и намалява въздействието върху околната среда, благодарение на контролираното управление на отпадъците, оптимизиране на потреблението на енергия и повторната употреба на промишлени води.
Безопасността на персонала, работещ в цеховете, е абсолютен приоритет за Tiemme, която редовно проверява нивата на безопасност, хигиена и здравословни условия на труд на работното място, а също така извършва необходимите технически и организационни промени. Освен това, Tiemme предлага на работниците си непрекъснато обучение, информация и опреснителни програми, за да гарантира спазването на установените стандарти за безопасност и екологичност.
Tiemme е една от първите компании в бранша, която получи толкова ранен сертификат за качество като .... ISO 9001 за проектирането и разработването на своите продукти, производствени процеси и услуги с по-високо техническо съдържание.
Системата за управление на качеството на Tiemme Raccorderie е сертифицирана заради отличните й нива на организация и производство, към които компанията се придържа отдавна.
По-точно казано, широката гама от продукти на Tiemme е проверена и сертифицирана от най-реномираните международни сертифициращи органи. Това е изключително важен елемент при изграждането на международна популярност на марката на компанията.
Модерният и ефективен отдел за помощ, съставен от компетентни техници, е крайно необходим за управлението на над 120 сертификата, които в момента се отнасят до гамата продукти и системи на Tiemme Raccorderie.

» ISO 9001: 2008 Сертифициране на система за управление на качеството

» Q01-ENU
copyright © 2021 - all rights reserved