Tiemme_azienda

Нашата история

Ricerca

Бързо търсене

Нашата история

"Фабрика за месингови фитинги", която се издигна до международен лидер в производството и предлагането на пазара на водопроводни и отоплителни компоненти.

Флагът на Gnutti Cirillo Group се развява над провинция Бреша, която е силно специализирана в месинговата индустрия.

Проектиране, леене, механична обработка и маркетинг формират един пълен цикъл, в който липсва само фазата на добиването. В основата на обработващия цикъл е Tiemme, компания, която е преминала от производството и пускането на пазара на фитинги, месингови кранове и тръби в областта на водопроводни системи и отоплението към разработването на интегрирани отоплителни и охладителни системи през втората половина на 21-ви век.

Този път, който доведе до серия от фундаментални промени, днес отведе компанията до светлините на прожекторите на пазарната сцена.

Компанията е създадена през 1980 г., с цел производство на месингови фитинги за водопроводната и отоплителната промишленост, но през 1994 г., годината, в която става част от Gnutti Cirillo Group, компанията е изправена пред драстична промяна.
С подкрепата от много ясна корпоративна визия, основано на важни инвестиции, иновации и научни изследвания, семейство Gnutti дръзна да тръгне по нови бизнес пътища и за кратко време успя да създаде забележително промишлено предприятие. Днес, това предприятие се откроява като лидер в бранша благодарение на мащабите и новаторските си способности, с марка, която се е превърнала в международен еталон в областта на проектирането, производството и пускането на пазара на интегрирани системи и компоненти за сферата на ВиК и отоплението.
Интеграцията с една високо организирана структура, резултат на над десетгодишния технически и предприемачески опит на Gnutti Cirillo Group, със сигурност е допринесла за всичко това. Безспорно тази интеграция подобри инвестиционните перспективи и създаде серия от стратегии, които са от основно значение за компанията, които през годините се превърнаха в истински успех.

Под ръководството на семейство Gnutti, постоянният творчески ангажимент на компанията се материализира в разработването на продукти, които през годините са се превърнали в еталон в областта: Cobraring, Waterblock, Cobratherm, Tenblock, Кобре, Uragano, Scirocco, Tifone, Тornado, Totem, Maxima, Floor, и т.н., са крайъгълните камъни на пътя на развитие на продуктовата гама, сега символ в разработването на отоплителни и ВиК системи, известни по целия свят. Тази продуктова гама е запечатала отличителните технически характеристики на Tiemme в съзнанието на много монтажници, като е повишила уникалността на компанията и на марката в световната необятна гама месингови компоненти за отоплителни и водопроводни приложения.

Още през втората половина на 90-те години с разработването на многослойната система Al-Cobrapex (прес фитинги + многослойни тръби), Tiemme се нарежда сред първите компании, които отварят пътя за този тип инженерни решения и допринесе за една истинска революция в областта, която продължава и днес.

Многослойната система Al-Cobrapex беше допълнително усъвършенствана и днес продължава да поддържа активността на Tiemme в бранша с предложения, които са уникални по отношение на опита, надеждността, продуктовата гама и обслужването на клиентите.

Новият век отново стимулира по-нататъшния растеж и развитие в историята на Tiemme и доведе до значително увеличаване на гамата от предлагани продукти, (не само вентили и фитинги за най-широк диапазон от отоплителни и водопроводни приложения, но и отоплителни компоненти като разпределителни колектори, полиетиленови и полипропиленови тръби, многослойни системи за газ и т.н.). Освен това, в началото на втората половина на десетилетието, започна предлагането на интегрирани системи, разработени на основата на пуснатите на пазара нови системи за лъчисто отопление и охлаждане за жилищни и промишлени приложения.

Това беше един съвсем естествен преход, като се има предвид, че компанията произвежда сама повечето от компонентите, необходими за такива системи. Тя просто трябваше да включи тези компоненти в един интегриран и хармоничен пакет на ефективен дизайн и система за консултации на клиентите.

Новият век даде началото и на период на бърз растеж по отношение на маркетинговата организация, в който Tiemme се превърна в мултинационална компания, създавайки търговски клонове, дъщерни дружества и представителства в различни страни, почти на всеки континент.

Сигурни, че развитието и популяризирането на нови бизнес области с по-висока добавена стойност може да бъде правилен отговор на трудностите, които се срещат на традиционните пазари, в края на 2000 година, Tiemme допълни продуктовата си гама с нови системи и компоненти към тях: измерване на топлина, компоненти за соларни топлинни системи, компоненти за централно отопление и усъвършенствани системи за климатичен контрол. Благодарение на тези продукти, Tiemme винаги може да предложи идеалното решение за всички съвременни нужди на техническото проектиране и комфорта на обитаване.

Ето защо през 2012 г. в седалището в Кастенято беше създадена лабораторията Tiemme Lab. Именно тук монтажници, проектанти и техници от този бранш могат да получат практически опит и да тестват приложимостта на широката гама от решения, предлагани от Tiemme.
Също така, през последните години, Tiemme допълнително подобри пред- и след проджабеното обслужване (съдействие на клиента в приложни решения на предлаганите системи и гарантирана помощ по време на инсталацията) и предложи подкрепа по време на разработването на проекта, както за жилищни, така и за промишлени приложения, благодарение на използването на специално разработен софтуер.
През годините се инвестира много и във вътрешната организация, за да се гарантира едно все по-ефективно обслужване на клиентите. Прилагането на най-модерни системи за проектиране, усъвършенствани системи за управление, увеличаването на складовите наличности и продължаващото въвеждане на високо специализирани кадри на различните корпоративни постове гарантира удовлетвореността на клиентите.

copyright © 2021 - all rights reserved