Tiemme_azienda

Научни изследвания

Ricerca

Бързо търсене

Научни изследвания

Научните изследвания винаги са били основната сила в предложенията на Tiemme.

Добре запозната със сложността на все по-разнообразния и взискателен пазар, Tiemme е една от първите компании в областта, която осъзнава важността от усъвършенстване на предлаганите продукти, инвестираща средства за закупуването на най-съвременни технологии, с цел получаване на висококачествени стандартни продукти.

След закупуването на компанията в началото на 90-те години, семейство Gnutti продължи инвестициие в собствени изследователски лаборатории за проучване на пазарното търсене в различните страни, както и за развитие на високо-ефективни производствени процеси.

Фазите на разработване на концепция на производството и дизайна са координирани и управлявани от собствен, компетентен отдел по научноизследователска и развойна дейност.

Изследователският процес се състои в анализ на най-значимата информация, подавана от пазара, правилното разбиране на нуждите на монтажниците, техниците и проектантите и превръщането им в конкретни приложения и продуктови спецификации.

В същото време лабораторните техници извършват експерименти, които превръщат идеите в прототипи, изпитвани с помощта на най-съвременна технология, които в последствие преминават в следващата фаза на производство.

Разбирането и предвиждането на нуждите на всички онези, които ежедневно участват в проектирането и инсталирането на системи в нашия бранш, е една от дейностите, с които служителите на Tiemme са ангажирани чрез разработването на все по-ефективни и иновативни продукти.

Това е една от тайните на успеха на Tiemme.

copyright © 2021 - all rights reserved