Tiemme_azienda

CLIMAV 6000 – Një sistem “GLOBAL” për kontrollin e temperaturës

Ricerca

Kërkim i shpejtë

CLIMAV 6000 – Një sistem “GLOBAL” për kontrollin e temperaturës

Përcaktimi i diagramës për rregullimin e sistemit të ngrohjes dhe ftohjes përbën një prej sfidave më të vështira me të cilën duhet të ballafaqohen projektuesit: për projektuesin, CLIMAV 6000 është një mjet “unik” për funksionimin optimal të sistemit.

CLIMAV 6000 është një produkt MADE IN TIEMME – MADE IN ITALY.

copyright © 2021 - all rights reserved