Tiemme_azienda

Stili ndërkombëtar

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Stili ndërkombëtar

Personat, njohuria e tyre, përvoja dhe kompetencat, kanë qenë gjithmonë burimi kryesor i zhvillimit dhe rritjes së Tiemme. 

Shpirti i skuadrës, pasioni, vendosmëria dhe mendja e hapur ndaj ndryshimeve, janë pikërisht ato cilësi që shquajnë mbi 600 anëtarët e stafit të Tiemme dhe të Grupit Gnutti në nivel mbarëbotëror: respekti ndaj kulturave e talenteve të tyre të ndryshme, përbën një angazhim të vazhdueshëm, i cili është thelbësor në një realitet ndërkombëtar të ndërlikuar, që vepron me sukses në Evropë dhe që eksporton produktet e veta në mbi 80 vende anembanë botës.

 

copyright © 2021 - all rights reserved