Tiemme_azienda

Një sistem “katër stinësh“

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Një sistem “katër stinësh“

Me të njëjtin sistem rrezatues është e mundur të ngrohni dhe të ftohni, thjesht duke shtuar një aparat për tharjen e lagështisë. KOMODITETI është i garantuar në të gjitha stinët.

Duke shtuar sistemin e përparuar të menaxhimit të temperaturës, Tiemme CLIMAV 2.0, veprimtaria e sistemit rrezatues është gjithnjë nën kontroll.

copyright © 2021 - all rights reserved