Tiemme_azienda

Made in Italy. Made in Tiemme

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Made in Italy. Made in Tiemme

Me një produkt të orientuar në nivel ndërkombëtar, degë e zyra në të gjitha kontinentet, Tiemme vazhdon të mbetet në mënyrë të pamohueshme italiane, e rrënjosur thellë në territorin e saj.

Në një kundër-tendencë absolute lidhur me fenomenet e zhvendosjes së ciklit të prodhimit, si dhe të jashtë- burimit, Tiemme ka nën kontroll çdo fazë dhe prodhon të gjitha pjesët e produkteve nëpërmjet menaxhimit të brendshëm, në harmoni të plotë me modelet “praktikat më të mira“ të biznesit, si dhe me parimet “green” me përmbajtje të lartë teknologjike, me një ndikim nga më të ulëtit, sa i takon ambientit, përgjegjësi të lartë etike ndaj punëtorëve dhe standarde cilësore të larta.

Me një prodhim krejtësisht  “Made in Tiemme", Kompania mishëron ndërmarrjen Made in Italy më të vërtetë dhe autentike në Itali, e cila ka përhapur kulturën italiane sipërmarrëse, e mishëruar në çdo produkt anembanë globit.

copyright © 2021 - all rights reserved