Tiemme_azienda

Një sistem në harmoni me ambientin

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Një sistem në harmoni me ambientin

Rritja e vazhdueshme e çmimit të karburantit dhe nevoja e uljes së prodhimit të CO2 për mbrojtjen e ambientit kanë rritur vetëdijen e operatorëve në fushën e sistemeve matëse.

The continuous increase of fuel price and the need to reduce CO2 emissions to safeguard the planet have raised awareness of operators of the metering field.

Qëllimi është të krijohen sisteme shpërndarëse hidro-sanitare ose sisteme ngrohjeje dhe ftohjeje qendrore, me sisteme matëse për konsumet e nxehjes/ftohjes.

copyright © 2021 - all rights reserved