Tiemme_azienda

Modulet e matjes së konsumimit - MULTI-MODUL DN40

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Modulet e matjes së konsumimit - MULTI-MODUL DN40


Modul matës modular me shumë përdorues e pajtueshme për qarqe ngrohje/ftohje ose sanitare.I përshtatshëm për shpejtësi rrjedhje deri në 2.5 m3 / h.Moduli mund të instalohet direkt në boshte ose në një kuti metalike (opsionale) e cila akomodon deri në 5 grupe matëse.Ngritësi DN40 në të cilin janë instaluar modulet e ndryshme shkëputet direkt nga kolona kryesore dhe mund të pozicionohet si horizontalisht ashtu edhe vertikalisht për të përmbushur çdo kërkesë të sistemit dhe për të lehtësuar instalimin.Modulet e ndryshme janë furnizuar me regjistra për të lejuar testimin dhe/ose operacionet e larjes së sistemit.Pajisjet e matjes mund të porositen veçmas në modele të ndryshme sipas mënyrave të leximit.


Rezultate për faqe520TË GJITHA
Totali 25
faqja 1 di 5
Totali 25
copyright © 2021 - all rights reserved