« Μετάβαση στον ιστότοπο Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Ένα σύστημα που «ΘΥΜΑΤΑΙ»

Ricerca

Γρήγορη αναζήτηση

Ένα σύστημα που «ΘΥΜΑΤΑΙ»

Το σύστημα CLIMAV 6000 εποπτεύει και καταγράφει τις θερμο-υγρομετρικές τιμές που αποστέλλουν όλοι οι ενεργοί αισθητήρες του συστήματος. Για να διευκολυνθεί η ανάγνωση, τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε απλές και ευνόητες γραφικές αναπαραστάσεις. Ο τεχνικός συντήρησης θα είναι σε θέση να αναλύσει τα δεδομένα, να παρέμβει και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. 

Το σύστημα αναλύει:

  • Τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία κάθε μεμονωμένης ζώνης
  • Τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες
  • Τη ρύθμιση των βαλβίδων ανάμιξης
  • Τις παραμέτρους του ηλιακού θερμικού υποσυστήματος

copyright © 2021 - all rights reserved