Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Модули Slave SMRC

Ricerca

Бързо търсене

Модули Slave SMRC


За управление на 4 броя смесителя с 3-точкови задвижки или двойни циркулационни помпи. Модулите SLAVE разширяват и допълват базовите функции на модулите MHC и MHC_SA MASTER. В действителност, модулите SLAVE, свързани към модулите MASTER, дават възможност за увеличаване на броя на топлинните зони и управляваните смесителни/разпределителни модули, за управление на подсистемите, предназначени за производство на топла вода за домакинството и производство на енергия, получена от възобновяеми източници (слънчева топлинна).


Резултати на страницаВСИЧКИ
Общо 1
страница 1 di 1
Общо 1
copyright © 2021 - all rights reserved