« Отидете на сайта Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Директна система

Ricerca

Бързо търсене

Директна система

ДИРЕКТНОТО измерване отчита потреблението на отоплителна и охлаждаща енергия за всеки отделен потребител директно чрез топлоносителя.Измерването се основава на параметрите, които определят разликата на енталпиите между изхода и входа на отоплителния/охлаждащия кръг.

Измерването на консумацията на термична енергия използвана за отоплението/охлаждането се извършват от топло-/студомери, а консумацията на топла/студена вода за санитарни нужди се извършва от водомери.

Директното измерване позволява два различни вида отчитания:

  • ЛОКАЛНО ОТЧИТАНЕ, директно върху екрана на инструмента, инсталиран във всеки апартамент
  • ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ, на екрана на концентратора на данни, монтиран в системата за централно отопление.Концентратора получава информация от всеки отделен инструмент чрез протокола M-bus.След това данните могат да се прехвърлят към компютър или да се изпращат в текстов вид чрез имейл, с помощта на модем.

Tiemme предлага различни решения за директно измерване (моля, погледнете в каталога на продуктите), но може да произведе и модули за директно измерване по параметри на клиента, с цел изпълнение на изискванията на всеки отделен проект.

%MCEPASTEBIN%

copyright © 2020 - all rights reserved