« Отидете на сайта Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Разпределители

Ricerca

Бързо търсене

Разпределители


Това са електронни устройства за поставяне върху отоплителни елементи (радиатори, конвектори и т.н.) заедно с термостатично управляемите вентили и термостатичната глава за "индиректно"отчитане на потреблението на енергия от дадения елемент. Тези устройства, оборудвани с екран за отчитане на таксови единици и с батерия с експлоатационен срок 10+1 години, взаимодействат с оборудването за събиране на данни за потреблението чрез радиовълни и не изискват монтиране на повторители на всяко ниво. Данните за потреблението се събират от специализиран персонал чрез лесно отчитане на инструментите извън сградата и следователно без да е необходим достъп до разпределителите.


Резултати на страница5ВСИЧКИ
Общо 9
страница 1 di 2
Общо 9
copyright © 2020 - all rights reserved