« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Modul kryesor RC-SA

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Modul kryesor RC-SA


Moduli kryesor për përdorim për rregullimin e rrjedhjes së temperaturës të lëngjeve bartës, në ngrohje dhe në ftohje. Moduli është i pajisur me një ekran me ngjyra grafik dhe 7 çelësa për programimin. Ai mund të konfiguroj me vetë-veprim (me furnizimin me energji elektrike 24 Vac - 230 Vac), ose të lidhura nëpërmjet sistemit Wi-bus, me CLIMAV 6000.


Rezultate për faqeTË GJITHA
Totali 2
faqja 1 di 1
Totali 2
copyright © 2019 - all rights reserved