« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Modul dytësor SACS

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Modul dytësor SACS


Për menaxhimin e nënsistemeve rezervimi të Ujit të Ngrohtë Shtëpiak moduli dytësor SLAVE zgjeron dhe plotëson funksionet themelore të MHC dhe të modulit kryesor MHC_SA MASTER Në fakt, modulet dytësore SLAVE të lidhura me modulet kryesore MASTER, bëjnë të mundur që të rritet numri i zonave termike dhe i njësive përzierëse/shpërndarëse të menaxhuara, kontrolloi i nënsistemeve të lidhura, të cilat do të përdoren për prodhimin e ujit të ngrohtë në familje dhe për prodhimin e energjisë të marrë nga burime rinovuesve (diellore termike).


Rezultate për faqeTË GJITHA
Totali 1
faqja 1 di 1
Totali 1
copyright © 2020 - all rights reserved