« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

CLIMAV 6000, një sistem me “KUJTESË”

Ricerca

Kërkim i shpejtë

CLIMAV 6000, një sistem me “KUJTESË”

Sistemi CLIMAV 6000 kontrollon dhe regjistron vlerat termo-higrometrike të dërguara nga të gjitha sondat aktive të sistemit. Për të thjeshtuar leximin, të dhënat janë shprehur në plane intuitive grafikësh të thjeshtë e të kuptueshëm. Tekniku i mirëmbajtjes është në gjendje të analizojë të dhënat, të ndërhyjë dhe të përmirësojë funksionimin e të gjithë sistemit.

Sistemi analizon:

  • Temperaturën dhe lagështinë relative për çdo ambient
  • Kushtet atmosferike të jashtme
  • Rregullimin e valvulës përzierëse
  • Parametrat e nënsistemit termik diellor

copyright © 2019 - all rights reserved