« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

CLIMAV 6000, një sistem “PA KUFIJ”

Ricerca

Kërkim i shpejtë

CLIMAV 6000, një sistem “PA KUFIJ”

Shtëpitë ndryshojnë nga njëra-tjetra dhe si pasojë, ndryshon edhe sistemi i tyre i ngrohjes/ftohjes. CLIMAV 6000 është një sistem modular që i përshtatet pothuajse të gjitha llojeve të ndryshme të sistemeve: nga ato më të thjeshtat deri tek ato më të përparuarat, nga ndërtesat e vogla të banimit deri te ndërtesat e industrisë terciare.

copyright © 2019 - all rights reserved