« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

CLIMAV 6000, një sistem “GLOBAL”

Ricerca

Kërkim i shpejtë

CLIMAV 6000, një sistem “GLOBAL”

Sistemi CLIMAV 6000 ndërvepron me një seri elementesh të sistemit dhe kontrollon në mënyrë efektive ndryshimet klimatike të ambientit, me qëllimin e arritjes së një efikasiteti energjetik.

Në mënyrë më specifike, është e mundur të manovrosh nënsistemet e mëposhtme:

  • Gjenerimin e energjisë
  • Depozitën e ujit të ngrohtë shtëpiak
  • Shpërndarjen
  • Emetimin
  • Ventilimin e kontrolluar mekanik
  • Sistemin e ngrohjes diellore

copyright © 2019 - all rights reserved