« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Sistem CLIP SUPER

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Sistem CLIP SUPER


Lëndë e posaçme për impiante freskuese dhe ngrohëse për shtëpi dhe hapësira komerciale ku kërkohet maksimumi nga pikëpamja termike. Sipërfaqja e serigrafuar termoreflektuese e panelit të lëmuar si libër ofron mundësinë e instalimit të një aksi të ndërmjetëm të lirë. Çiftëzimi midis panelëve garantohet nga mbivendosja e anshme e një pjese të sipërfaqes termoreflektuese përmes një shiriti ngjitës. Ofron mbrojtje maksimale nga lëvizjet termike.


Rezultate për faqe5TË GJITHA
Totali 12
faqja 1 di 3
Totali 12
copyright © 2020 - all rights reserved