« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Sensor temperature dhe temperature/lagështie T_G/TH_G

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Sensor temperature dhe temperature/lagështie T_G/TH_G


Sensorët e temperaturës dhe të temperaturës/lagështisë janë përdorur në sistemin termorregullator CLIMAV 6000 për marrjen e informacionit termo-higrometrik të klimës, e cila përdoret më pas për të konfiguruar zonat e ndryshme termike të sistemit. Këta sensorë janë të disponueshëm për montime sinjalesh ose për montim në murr dhe mund të furnizohen pa rregullore dhe /ose me ekran lokal ose në një version i cili mund të organizohen tërësisht nga përdoruesi.


Rezultate për faqeTË GJITHA
Totali 2
faqja 1 di 1
Totali 2
copyright © 2020 - all rights reserved