« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Modul dytësor SZC

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Modul dytësor SZC


Për zgjerimin e zonave të ngrohjes nr.8 Modulet dytësor SLAVE zgjerojnë dhe plotësojnë funksionet themelore të modulit MHC dhe të modulit kryesor MHC_SA MASTER. Në fakt, modulet dytësore SLAVE të lidhura me modulet kryesore MASTER, bëjnë të mundur që të rritet numri i zonave termike dhe i njësive përzierëse/shpërndarëse të menaxhuara, kontrolloi i nënsistemeve të lidhura, të cilat do të përdoren për prodhimin e ujit të ngrohtë në familje dhe për prodhimin e energjisë të marrë nga burime rinovuesve (diellore termike).


Rezultate për faqeTË GJITHA
Totali 1
faqja 1 di 1
Totali 1
copyright © 2020 - all rights reserved