« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Modul dytësor SMRC

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Modul dytësor SMRC


Për menaxhimin e përzierësit nr.4 me aktivator analog me tre pikë ose me qarkullues çift Modulet dytësore SLAVE zgjerojnë dhe plotësojnë funksionet themelore të MHC dhe të modulit kryesore MHC_SA MASTER Në fakt, modulet dytësore SLAVE të lidhura me modulet kryesore MASTER, bëjnë të mundur që të rritet numri i zonave termike dhe i njësive përzierëse/shpërndarëse të menaxhuara, kontrolloi i nënsistemeve të lidhura, të cilat do të përdoren për prodhimin e ujit të ngrohtë në familje dhe për prodhimin e energjisë të marrë nga burime rinovuesve (diellore termike).


Rezultate për faqeTË GJITHA
Totali 1
faqja 1 di 1
Totali 1
copyright © 2021 - all rights reserved