« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Kursim energjie

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Kursim energjie

Duke ruajtur të njëjtën temperaturë në dhomë, me sistemin rrezatues është e mundur të kursehet 15 ÷ 20% e energjisë, krahasuar me një sistem tradicional. Arsyet e këtij kursimi të rëndësishëm vijnë kryesisht, si rrjedhojë e:

  • Sipërfaqes së gjerë rrezatuese
  • The extensive radiant surface
  • Temperaturës së ulët të lëngjeve
  • The low fluid temperature
  • Shkëmbimit të ulët së energjisë midis panelit dhe pjesëve të ftohta
  • Less thermal exchange between the panel and the cold parts

Ky rezultat garantohet edhe në dhomat me tavan të lartë (strehë, supermarkete, kisha, etj.), pasi sistemi rrezatues, ndryshe nga sistemet tradicionale, ruan temperaturën e dëshiruar në dhomë deri në nivelin e syrit.

copyright © 2021 - all rights reserved