Logo Tiemme
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Privatësia

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Privatësia

Politika e mbrojtjes së pronës personale
Tiemme Raccorderie S.p.A (TIEMME) çmon interesin që keni treguar te kompania dhe produktet e saj, si dhe ju falënderon që vizituat këtë faqe interneti.

Pronari dhe pergjejsi I perpunimit
Pronari I perpunimit I te dhenave personale,I lidhur me nje person te indetifikuar ose te indetifikueshem qe perpunonjne, mbasi te konsultohen me faqen tone qe eshte TIEMME Raccorderie Spa , via Cavallera 6 /A,Castegnato (BS) .Manaxheri I te dhenave personale eshte Giuliano Gnutti.

TIEMME respekton të Dhënat Tuaja Personale
Kolona jonë kryesore është respektimi i privatësisë suaj për sa i përket përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe të kompanisë, gjë që të cilës ne i kushtojmë më tepër vëmendje teksa kryejmë punën tonë. Të gjitha të dhënat e mbledhura gjatë vizitës në faqen tonë të internetit do të përpunohen në përputhje me legjislacionin në fuqi lidhur me mbrojtjen e pronës të të dhënave personale. Mbrojtja e të dhënave dhe siguria e informacionit janë pjesë e politikës së kompanisë sonë. Në faqen e TIEMME mund të përfshihen lidhje me faqe të tjera interneti të cilat operojnë për palë të treta jo të mbrojtura nga kjo politikë e mbrojtjes së të dhënave personale.

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale
Kur vizitoni faqen tonë të internetit serveri ynë automatikisht regjistron emrin e Furnizuesit tuaj të internetit, faqen e internetit nga po na vizitoni, faqen që ju vizitoni, datën dhe kohëzgjatjen e vizitës. TIEMME përdor skedarë personalizimi dhe pjesë aktive (p.sh. JAVA script) për të kuptuar preferencat e vizitorëve dhe për rrjedhojë përmirësimin e faqes së internetit. Ju mund të konfiguroni kornizën e shfletuesit tuaj me qëllim mohimin e skedarëve të personalizimit. Në këtë rast lutemi kini parasysh që nuk mund të jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet rregullisht. Të dhëna të tjera personale mund të regjistrohen vetëm nëse jepen vullnetarisht nga përdoruesi, si p.sh. të dhëna që jepen gjatë regjistrimit, pjesëmarrjes nëpër anketime, pjesëmarrjes në konkurrime apo gjatë lidhjes së një kontrate. Në këtë rast ju do të pajiseni me shënimet përkatëse informative. Neni 13 i dekretit ligjor italian me nr. 196/2003 mbi të dhënat personale lidhur me qëllimin për të cilin u mblodhën këto të dhëna.

Përdorimi e përhapja e të dhënave, si dhe detyrimet
TIEMME do t’i përdorë të dhënat tuaja personale të përshkruara në pikën e mëparshme, për administrimin teknik të faqes së internetit, administrimin e klientëve, anketime të prodhimit dhe marketingut vetëm në atë nivel që nevojitet për secilin rast. Të dhënat tuaja personale nuk do të përhapen te palët e treta jashtë TIEMME dhe Grupit GNUTTI CIRILLO pa lejen tuaj. Në çdo rast ju gëzoni të drejtën të kundërshtoni çdo përpunim të të dhënave tuaja të kryer për qëllime informacioni tregtar dhe marketingu në përgjithësi, si dhe të kundërshtoni për arsye ligjore përpunimin për qëllime të tjera në përputhje me nenin 7 të dekretit ligjor Italian, nr.196/2003.

Siguria
TIEMME merr të gjitha masat e sigurisë të nevojshme për mbrojtjen e të dhënave personale të mbledhura me qëllim shmangien e manipulimeve, humbjes, shkatërrimit dhe hyrjes apo përhapjes së paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë përditësohen njëkohësisht me daljen e teknologjive të reja, si dhe janë në përputhje me dekretin ligjor Italian me nr.196/2003.

Cookies
Nje cookie eshte nje element teksti qe futet ne hard disk-un e kompjuterit vetem pas autorizimit.Cookies kane si qellim te lehtesojne analizen e mbipopullimit te rrjetit ose te vertetojne kur ju keni vizituar nje faqe te vacante dhe lejojne aplikacionet e rrjetit te degojne te dhena te perdoruesit e caktuar.

Cookies qe perdoren ne faqen:
  • Cookies teknike,ose nje seance kerkimi qe eshte e domosdoshme per funksionimin e faqes ose per te lejuar perdoruesit te perfitojne nga permbajtja dhe sherbimi qe kerkojne(te japesh kete lloj cookie nuk eshte enevoja e permbajtjes se perdoruesit);
  • Cookies funksionale qe lejojne perdoruesin te navigoje ne lidhje me numrin e kriterieve te zgjedhura (gjuha,produktet e selektura per maeketin)per te permiresuar sherbimin e ofruar vete perdoruesit (te japesh kete lloj cookie nuk eshte nevoja e permbajtjes se perdoruesit);
  • Cookies statistikore qe ndihmojne te kuptohet si kjo faqe perdoret nga perdoruesit. Keto cookies nuk mbledhin informacione per identitetin e perdoruesit dhe as ndonje te dhene personale.Ky informacion perpunohet ne nje forme anonime ose te agreguar (te japesh kete lloj cookie nuk eshte e nevojshme leja e perdoruesit-perdoren ne menyre direkte nga administratori I faqes, qe mbledh informacionet ne teresi, numrin e perdoruesve dhe menyra se si perdoret faqja nga ata);
  • Cookies e treta domethene faqet ose serverat e rrjetit pervec TIEMME Raccorderie Spa te perdorura per arsyet e te tretit(te japesh kete lloj cookie eshte e nevojshme leja e perdoruesit);
  • profiling cookies that cookies intended to create profiles on the user and used in order to send advertising messages in line with the preferences shown by the same part of its network browsing (to release this type of cookies requires your consent);

Cookies gjenden specifikisht ne faqen tone te internetit:
Emri Qellimi Lloji Privatesi/Caktivizim
PHPSESSID Identifikimi I séances se kerkimit te perdoruesit. Cookie teknik -
_ga Lejon analizen e perdorimit te rrjetit nga ana e perdoruesit. Cookie statistike (Google Analytics) Privatesi
_dc_gtm Lejon identifikimin e perdoruesve ne baze te moshes,gjinise dhe interesave. Cookie profil (Google Tag Manager) Privatesi
NID, PREF Lejon Google-in te ruaje preferencat e perdoruesit per sherbimet e ofruara. Cookie E trete (Google) Privatesi
GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Lejon shperndarjen e videos ne plateformen e Youtube-it Cookie E trete (YouTube) Privatesi
Ne vazhdim,nje numer I burimeve qe shpjegojne si perdoret caktivizimi I “cookie”per kerkimet me te perhapura te internetit:

Liria e zgjedhjes
Ne dëshirojmë të përdorim të dhënat tuaja personale për t’ju mbajtur të përditësuar lidhur me produktet e reja dhe shërbimet apo për të kërkuar opinionit tuaj. Pjesëmarrja juaj në këto veprimtari është e lirë dhe vullnetare.

Kontakte
Për informacione, sugjerime apo ankesa lidhur me përpunimin e të dhënave tuaja personale, si dhe me ushtrimin e të drejtës në përputhje me nenin 7 të dekretit ligjor Italian me nr. 196/2003, lutemi na dërgoni një email në adresën që vijon: info@tiemme.com

Ne i përkushtohemi përditësimit të informacionit, por në rast se ndonjë informacion rezulton i gabuar lutemi na vini në dijeni dhe ne do ta korrigjojmë menjëherë sipas instruksioneve tuaja në përputhje me nenin 7 të dekretit ligjor Italian, nr.196/2003.

Ky dokument u përditësua më 04/08/2015.

copyright © 2018 - all rights reserved