Logo Tiemme
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Shënime ligjore

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Shënime ligjore

Pronësia intelektuale
Përmbajtja e www.tiemme.com, si p.sh. fotografi, punime, imazhe, video, skicime, dokumente, logo dhe çdo lloj materiali tjetër që është përfshirë në www.tiemme.com, si edhe ngjyrat, të gjitha faqet e saj në internet, projektimin e pamjes dhe ndërtimin e faqes së internetit janë të mbrojtura me të drejtë autori, si dhe me të drejta të tjera të pronësisë intelektuale të Tiemme S.p.A. dhe të zotëruesve të tjerë të këtyre të drejtave. Riprodhimi në çdo mënyrë, tërësisht ose pjesërisht, është rreptësisht i ndaluar me përjashtim rastet e autorizimit të shkruar në mënyrë specifike. Tiemme S.p.A. gëzon të drejtën ekskluzive për të ndaluar ose autorizuar riprodhimin e plotë apo të pjesshëm të përmbajtjes së faqes së saj të internetit. Duke përdorur faqen e internetit ju bini dakord të respektoni të drejtën e autorit dhe të punimeve që janë të disponueshme në www.tiemme.com.

Marka tregtare e fabrikës
Çdo markë tregtare e fabrikës e cila identifikon produktet e shitura në www.tiemme.com është markë tregtare e regjistruar nga zotëruesit e saj dhe përdoren në faqen e internetit vetëm për qëllime identifikimi, përshkrimi e reklame të produkteve përkatëse me qëllim shitjen e tyre. Dëshirojmë t’ju informojmë se përdorimi i jashtëligjshëm i markave tregtare të fabrikës është i ndaluar dhe mund të ketë pasoja ligjore.

Lidhja e www.tiemme.com me faqe të tjera interneti
Faqja e internetit të Tiemme S.p.A. mund të ofrojë lidhje të tjera hipertekstuale që të drejtojnë në faqe të tjera interneti. Për shkak të natyrës së teknologjisë së përdorur ne nuk kemi përgjegjësi për përmbajtjet e faqeve të tjera të sugjeruara. Ju kërkojmë me mirësjellje të kini kujdes kur hapni lidhje të shkurtra nga faqja e www.tiemme.com të cilat çojnë në faqe të tjera të internetit. Lutemi lexoni me kujdes referimet dhe kushtet e mbrojtjes së pronës personale.

Lidhjet me www.tiemme.com
Politika jonë është e atillë që lejon vendosjen e lidhjeve në faqen tonë të internetit. Ne gëzojmë të drejtën e kundërshtimit të vendosjes së lidhjeve të drejtuara te faqja jonë e internetit, si dhe të drejtën për të kërkuar heqjen e tyre.

Menaxhimi i përmbajtjeve të faqes së internetit
Tiemme S.p.A. ka marrë çdo masë sigurie të nevojshme për t’i garantuar përdoruesve të saj se përmbajtjet e faqes së saj të internetit janë të sakta dhe nuk përmbajnë informacione të gabuara apo të pa përditësuara. Megjithatë, ne nuk mbajmë përgjegjësi ndaj përdoruesit lidhur me saktësinë apo përputhshmërinë e përmbajtjeve të vendosura në faqen e internetit me përjashtim rastin e përgjegjësive të tyre lidhur me dëme të shkaktuar për shkak të keqdashjes, neglizhencës së madhe dhe përjashtime të parashikuara me ligj. Megjithëse është në interes të saj, për shkak të natyrës së internetit Tiemme S.p.A. nuk mund t’i garantojë përdoruesve të saj se faqja e internetit mund të veprojë pa ndërprerje, pa gabime apo me mosfunksionime për arsye të lidhjes së internetit. Për çdo problem, lutemi kontaktoni shërbimin tonë të klientit.

Tiemme Raccorderie Spa
Via Cavallera, 6/A (loc. Barco)
25045 Castegnato (BS) – Italia

Ragione sociale : TIEMME RACCORDERIE SPA
Part.IVA e C.F. : 02852520176
Registro imprese: 02852520176
Rea: BS-298978
Cap. Sociale: € 5.200.000 i.v.
copyright © 2020 - all rights reserved