Logo Tiemme
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

KURSIMI I ENERGJIS DHE BURIMEVE TË UJIT

Ricerca

Kërkim i shpejtë


E Premte 19 Tetor 2018

KURSIMI I ENERGJIS DHE BURIMEVE TË UJIT


KURSIMI I ENERGJIS DHE BURIMEVE TË UJIT

«Ruajtja e mjedisit fillon nga gjera të thjeshtα të përditshme, siç është përshembull larja e duarve»

Ujieshtënjë mall me rendësi primare dhe TIEMME punon gjithëmon për zhvillimin e një mënyre më efikase për përdorimin e tij në shtëpi.

Për kursimin e tij, TIEMME zbulon dizajn të rreja për valvulat e përzierjes që prodhon , duke prezantuar një mekanism të rre për përzierjen që garanton kursim dyfisht , te ujit edhe të energjis.            

 

KURSIMI UJIT

Për rritjen e furnizimit të ujit nevojitettë luftohet një resistencë dyshe të hapjes ( duke shmangur në këtë mënyrë ndonjë hapje të pa dashje të furnizimit të ujit)

KURSIMI ENERGJIS

ButonatTIEMMEhapinvëndinqëndroredukefurnizuarujë të ftohtë , përfurnizimineujittë ngrohtë duhetdorezatë kthehetngaanaemajt, dukeluftuarnë këtemenyrë restistencën e kthimit .

 


» Saving water rubinetteria

copyright © 2019 - all rights reserved