Logo Tiemme
Logo Tiemme Sistemi
Ricerca

Kërkim i shpejtë

Vetrina

Vitrinë

NJE ZGJIDHJE MODERNE PER SHPRNDARJEN SANITARE
RAKORDET ARTIKULLI 1676USM - 1676USMSN - 1654U - 1654USN TIEMME investon burime çdo ditë në Kërkim dhe Zhvillim për t'u ofruar klientëve produkte / sisteme të reja që thjeshtojnë operacionet e instalimit...
Vetrina

Vitrinë

TM-MAG MINI
Tiemme gjithmonë si objektiv ka trajtimin e fluidit punues me qëllim të reduktimit të shpenzimeve dhe mirëmbajtjes për impiante të reja dhe ekzistuese. Ndonjëherë hapësira e disponueshme për instalimin...
Vetrina

Vitrinë

TM-MAG PLUS
Tiemme gjithnjë afër zemrës ka marrë gjithçka në lidhje me trajtimin e ujit me qëllim të zvogëlimit të kostove dhe konsumit të sistemeve, si në impiantet e reja ashtu edhe ato ekzistuese....
Ricerca

Lajmet e fundit


Lajmet e fundit
E Hënë 29 Qershor 2020

ZGJIDHJA ME INTEGRIM PER RREGULLIMIN E TEMPERATURES NE NJE ZONE TE VETME RADIANTE TIEMME BOX garantojnë rregullimin e temperaturës së një zone të vetme të sistemit të ngrohjes...

Ricerca

Lajmet e fundit


Lajmet e fundit
E Mërkurë 10 Qershor 2020

Me qëllimin për të ofruar një katalog të zgjeruar dhe të kompletuar produktesh, Tiemme ka revizionuar dhe pasuruar gamën e mikserave termostatikë, duke krijuar një familje...

Ricerca

Lajmet e fundit


Lajmet e fundit
E Hënë 20 Janar 2020

Pas prezantimit fillestar në Mars të vitit 2017, të rakorderive me presim të serisë 1650 “COBRAPRESS” Ø 75 mm, Tiemme pasuron më tej serinë duke duke futur...

Ricerca

Lajmet e fundit


Lajmet e fundit
E Martë 26 Nëntor 2019

TIEMME is BIM ready! Produktet tonë janë në dispozicionin tuaj në magicloud.com! Çfarë është BIM ? BIM, është shkurt për Building Information Modeling...

Tecnico

Qendra e shërbimeve


 In your previous technical information notice, reference was made to two different Grundfos pumps. These two pumps...
Tecnico

Qendra e shërbimeve


Generally we have different ΔTs. How can we choose which hydraulic separator to install between the primary and secondary...
copyright © 2020 - all rights reserved