Logo Tiemme
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

EOLO NO FROST

Ricerca

Kërkim i shpejtë


E Premte 04 Nëntor 2016

EOLO NO FROST


EOLO NO FROST

Bazuarnetraditene zgjidhjeve (knowhow), TIEMMEparaqetnjë anëtartë ritë familjesEolo, një zgjidhjeinovative, të rubinetaveEoloNOFROST. EoloNOFROST është zgjidhjeeplotë, veçanërishtpërpërdorimneambjentetejashtëmesicajoparaqetpërparësitë shumtadhetë rëndësishme:

  • Mbrojtjakundëracareveosengricave. EoloNoFrost është projektuarposaçërishtpërtë përballuartemperaturaderinë -20oC. Është sistemiinovativqemundtë garantojë serubinetadotë mbetetepadëmtuaredhenësetemperaturabienënzerodheujishndërrohetnë akull.
  • Të përshtatshmepërujë të pijshëmsipas rregulloresevropiane. Natyrishttë gjithë anëtarëtefamiljesEolojanë certifikuarpërpërdorimnë instalimeteujittë pijshëm. Mbikëtë, EoloNOFROST është projektuarnë mënyrë që ajolehtë mundtë marrë certifikatat , sicertifikatënDVGWpërshembull.
  • Rubineta Anti-Legionella, rubineta Eolo NO FROST nuk lejon qendrimin e ujit brenda zonës se rubinetes dhe kështu nuk do të krijojë kushte të favorshme për rritjen e baktereve , duke siguruar 100% instalim të sigurt sanitar.

 

Dëshironi të mësoni më shumë?

Shikoni detajet


copyright © 2018 - all rights reserved