« Kaloni tek tjetra Tiemme.com
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

Regjistruesit e të dhënave

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Regjistruesit e të dhënave


Pajisje elektronike që grumbullojnë të dhënat për konsumim termik të energjisë të zbuluar nga matjet dhe nga të dhënat e konsumimit të ujit për përdorim shtëpiak të zbuluar nga matësit volumetrik të cilët formojnë sistemin dhe janë të lidhur me rrjetin e M-Bus. Leximi i të dhënave mund të jetë lokal ose në distancë. Në rastin e leximit lokal të dhënat shfaqen në ekran ose në kartën e memories SD, ndërsa në rast të leximit në distancë të dhënat dërgohen nëpërmjet një mesazhi me e-mail nëpërmjet rrjetit GSM/GPRS (në këtë rast, instrumenti duhet të jetë i pajisur kartën e të dhënave SIM) ose me web server. Karakteristikat e pajisjeve ndryshojnë në varësi të modelit të zgjedhur.


Rezultate për faqeTË GJITHA
Totali 5
faqja 1 di 1
Totali 5
copyright © 2020 - all rights reserved