Logo Tiemme
Logo Tiemme Sistemi
Tiemme_azienda

ART. 1896 – VALVOL SHFRYRJE AJRI

Ricerca

Kërkim i shpejtë


E Enjte 22 Dhjetor 2016

ART. 1896 – VALVOL SHFRYRJE AJRI


ART. 1896 – VALVOL SHFRYRJE AJRI

Valvol shfryrje ajri automatike per impiante termike dhe impiante hidraulike.

E disponueshme ne versionin e nikeluar.

Valvolat automatike te shfryrjes ajrit jane zakonisht te perdorshme ne impiante hidraulike dhe ne impiante te ngrohjes per te eleminuar ajrin e mbetur brenda ne cirkuitet gjate mbyshjes se tyre por edhe gjate funksionimit normal. Ne kete menyre evitojme zhurmat e bezdiseshme gjate funksionimit te impiantit dhe perdorimin e tij duke garantuar nje funksionim sa me te mire te elementeve ngrohes.


copyright © 2019 - all rights reserved